Cele akcji

„Uczenie się przez całe życie” (wcześniej Socrates i Leonardo da Vinci) to program umożliwiający rozwój umiejętności  i kompetencji, zdobywanie wiedzy oraz uczenie się w ciągu całego życia. Wspiera współpracę międzynarodową, promuje mobilność pomiędzy systemami edukacji i szkoleń w obrębie Wspólnoty. Program przyczynia się do podnoszenia jakości i zwiększenia atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie.

 

„Umiejętność czytania w erze cyfrowej celem poprawy nauczania języka ojczystego” to temat projektu „Comenius”, który będzie realizowany przez dwa najbliższe lata. Rozpoczyna się we wrześniu 2013 r. i kończy w czerwcu 2015 r. Koordynatorem projektu jest szkoła szwedzka.

Celem akcji Comenius Partnerskie Projekty Szkół jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, a także poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw między szkołami oraz mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich. Partnerstwa w ramach akcji Partnerskie Projekty Szkół dają możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk oraz rozwijania struktur współpracy międzynarodowej.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego i Przedszkola "Krystynka" w Chmielinku

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony